Raad van toezicht

Toezichthouder

Dynamic Interact BV  is erop gericht als Toezichthouder Zorg het verhogen en verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening door het vergroten van inzicht, gerichte verbeteracties, structurele borging van organisatorische aanpassingen en het hoog op de agenda houden van Strategie, Kwaliteit van Zorg en HR bij de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, management en zorgprofessionals en het netwerk.

Wat houdt deze functie in?

De  functie van Toezichthouder Zorg komt voort uit de wens om de positie van de cliënten in de Cure en Care te versterken. De Toezichthouder is van belang om een goed evenwicht te bereiken tussen Strategie, Kwaliteit van Zorg, HRM en andere organisatiedoelen. Dynamic Interact voldoet aan de governance code zorg en houdt haar punten actueel bij de NVTZ.