Kwaliteit

Kwaliteitsconsultant

Bij complexe situaties in de gezondheidszorg en de cliëntenzorg heeft Dynamic Interact BV brede ervaring in het geval van een crisis (zoals Verscherpt Toezicht, een aanwijzing door de IGJ), medisch ethische vraagstukken, zorginhoudelijke kwesties voor Raad van Bestuur, (para)medici, directie, management en overige zorgprofessionals. Dynamic Interact kan u organisatie spiegelen en doorlichten op het gebied van kwaliteit en HR door middel van scans en dialogen. Dit kan op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Een inzet van een kwaliteitsdashboard hoort tot de mogelijkheden als ook audits NEN, subsidies en risicomanagement.

Dynamic Interact levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkelingen bij haar opdrachtgevers. Hoe? Door hen te helpen beter, slimmer en flexibeler in te spelen op veranderingen om hen heen en de wet en regelgeving, waardoor organisaties geborgde en betere resultaten behalen. Met inachtneming minder regeldruk. Het vergroten van het aanpassingsvermogen, reflectie, verdieping en een succesvolle implementatie staan hierbij centraal.

Kwaliteit van zorg

Dynamic Interact is een onafhankelijk toezicht- en (kwaliteits)adviesbureau welke gespecialiseerd is in het ondersteunen en adviseren van instellingen en medewerkers in de gezondheidszorg. Bij alles wat Dynamic Interact  BV doet, is de Kwaliteit van Zorg, veilige zorgverlening aan cliënten/Patienten en leefkwaliteit het uitgangspunt. Sinds de oprichting van Dynamic Interact BV in 2007, heeft het bureau bij verschillende opdrachtgevers in de gezondheidszorg, waaronder grote zorgaanbieders, maar ook kleine of innovatieve zorginstellingen, diverse opdrachten succesvol afgerond.