Expertise:

Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment.

Wat doen wij:

 • Advisering bij crisissituaties en complexe casuïstiekbesprekingen zoals medisch-ethische, vraagstukken, pilots in regelgeving en zorginhoudelijke kwesties.
 • Uitvoeren van Prisma analyse
 • Interim Manager/Afdelingsmanager met oog voor medewerkers en organisatie, om de kwaliteit op de werkvloer als ook de organisatie te verbeteren.
 • Coach infectiepreventie en begeleiding medewerkers Covid 19
 • Het onderzoeken, analyseren en een bijdrage leveren aan het structureel oplossen van calamiteiten, klachten en (bijna-)fouten in de zorgverlening geconstateerd door de eigen organisatie en/of door de IGJ.
 • Bij Verscherpt Toezicht ingesteld door de IGJ, of (zeer) hoog risico hierop voor de zorginstelling: advisering over het komen tot verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening en behandeling en inzicht geven in de risicovolle situaties in de zorg.

 • Het opzetten, uitvoeren en vastleggen van onafhankelijke toezichtbezoeken in de gezondheidszorg.
 • Als ervaren gesprekspartner in dialoog met de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Directie en Management, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de diverse zorgprofessionals over het verbeteren van de Kwaliteit van Zorg, HRM en veiligheid van de zorgverlening, recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg, wet en regelgeving.
 • Het opzetten en geven van coaching (op maat) gericht op het verhogen van de kwaliteit, veiligheid van de zorgverlening binnen het primaire proces.
 • Toetsingen en het voorkomen van vrijheidsbeperkingen in het kader van de Wet Zorg en Dwang.
 • Advisering, coaching Kwaliteitskader en IGJ normen
 • Strategisch advies op het gebied van leren en ontwikkelen. Het opzetten van scholingen en vakscholen binnen de zorg.

Doelstellingen

 • De cliënten/ Patienten staan centraal in het zorgproces.
 • Verminderen regeldruk.
 • Resultaatgericht werken in het verbeteren van de Kwaliteit van Zorg, veiligheid en welbevinden voor de cliënt en de zorgorganisatie.
 • Het motiveren van zorgmedewerkers en het vergroten van hun beroepstrots.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving, veldnormen Ziekenhuiszorg en het Kwaliteitskader Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.