Oprichtster Dynamic Interact

Annika Langhout

“Haal het beste uit jezelf en de ander”

Annika Langhout is een enthousiast en positief mens, een doorzetter pur sang. Annika leert elke dag door te sparren, te reflecteren en zich open te stellen voor kritiek en past het geleerde toe in de dagelijkse praktijk van haar opdrachten. Opdrachten zijn Ziekenhuizen, VG, VVT, Gemeente, GGZ, Jeugdzorg. Coaching, advies, management op zowel strategie, operationeel en de primaire processen. Leren, ontwikkelen en kwaliteit zijn een rode draad in Annika’s carrière. Begonnen als verpleegkundige ontwikkelde zij zich middels ruim 26 jaar ervaring en HBO en WO opleidingen op het gebied van Verpleegkundige tot Kwaliteit, HRM en bedrijfsvoering, tot wat zij nu is: een energieke consultant die zowel op tactisch als strategisch niveau haar mannetje staat terwijl ze een grote aansluiting weet te vinden met alles en iedereen die op operationeel niveau werkzaam is. Annika is een manager die in haar opdrachten altijd opvalt omdat ze weet waar het “echt” om gaat. Zo zijn haar kwaliteiten als “crisis” Manager breed.

Annika acteert bij voorkeur in de gezondheidszorg in de rol van Interim Consultant, Coach en RVC met oog voor kwaliteit en medewerkers. Zo wordt zij ingezet bij bedrijfsadvisering op het gebeid van strategische keuzes, risicomanagement, aanbestedingen, audits, verantwoorde zorgnormen IGJ en vertaling hiervan naar de praktijk/ het primaire proces. Haar brede kennis van de gezondheidszorg maakt dat Annika in opdrachten vaak gevraagd wordt om ook naar andere vraagstukken te kijken en mee te denken. Juist die dynamiek van veel dingen oppakken en ontwikkelen geven haar energie, die moeiteloos overslaat naar haar omgeving. Kort samengevat: Annika is het schaap met 5 poten, een energiebom die altijd geniet als de organisatie stappen vooruit maakt, medewerkers enthousiast maakt en de doelstelling behaalt.

Contact Annika Langhout