Crisiscoaching

Een crisis komt altijd onverwacht.

Veel zorgorganisaties zijn niet voorbereid op een crisis (zoals heden Covid 19) en lopen het gevaar de regie volkomen te verliezen. Vaak mist een actueel en adequaat crisismanagementplan.  Of er wel een oude ‘lade’-versie die niet meer up to date is. Er is geen crisisteam geïnstalleerd of recent getraind. Vaak is de informatie niet volledig of gebrekkig. De eensgezindheid is soms ver te zoeken. De stakeholders hebben uiteenlopende meningen en oefenen druk uit. Emoties lopen hoog op. Dit zijn allemaal kenmerken van een crisis die mogelijk bijdragen aan blijvende schade op het gebied van reputatieschade van personen, de organisatie en de dienstverlening/productie.

Wij begeleiden en adviseren nationale zorgorganisaties voor, tijdens en na een crisis.

Dit doen we onder andere door:
  • inzicht te geven in het crisisprofiel: welke (top)risico’s kunnen escaleren tot een crisis?
  • advies te geven over de opzet en inrichting van de crisisorganisatie;
  • op praktische wijze een werkbaar crisisplan en bijbehorende scenariokaarten voor crisisteams te ontwikkelen;
  • trainingen en oefeningen te verzorgen, grootschalige interactieve oefeningen met meerdere teams en individuen
  • bestuurders, crisisteams en crisisleiders te coachen, o.a. met behulp van onze Crisis Scan en audit op thema’s;

Leertrajecten na een crisis te begeleiden: van evaluaties tot leersessies inclusief nazorg door specialist is Marc van der Aar Info@marcvanderaar.nl